یک سوال Latest سوالات

 1. هنگامی که یک Chart در excel رسم می‌شود، در حالت پیش فرض محور عمودی آن (Value Axis) در سمت چپقرار می‌گیرد. البته برخی از موارد هم اینگونه نیست یعنی بر خلاف انتظار شما محور در سمت راست می افتد و اتفاقا مطلوب شما این نیست و می خواهید که محور به سمت چپ بر گردد. تنظیم اتوماتیک محل محور عمودی  Chart از کجادامه مطلب ...

  هنگامی که یک Chart در excel رسم می‌شود، در حالت پیش فرض محور عمودی آن (Value Axis) در سمت چپقرار می‌گیرد. البته برخی از موارد هم اینگونه نیست یعنی بر خلاف انتظار شما محور در سمت راست می افتد و اتفاقا مطلوب شما این نیست و می خواهید که محور به سمت چپ بر گردد.

  تنظیم اتوماتیک محل محور عمودی  Chart از کجا می آید؟

  اگر در Excel Options به گزینه Advanced  بروید، در آنجا گزینه ای را خواهید یافت به نام Defaul Direction ، که در واقع تنظیم جهت Sheet های اکسل به صورت پیش فرض است. این تنظیم باعث تغییر محل محور عمودی (به سمت راست / چپ ) خواهد شد.

  چپ به راست نمودار اکسل

  چگونه می‌توان محل محور عمودی Chart را در Excel تنظیم کرد؟

  ۱- بر روی محور افقی D-Click (دو بار کلیک ) نمایید. منظور از محور افقی همان Category axis است.

  ۲- گزینه Categories in Reverse Order را فعال کنید.

  کوچک کردن