یک سوال Latest سوالات

 1. استفاده از اصول پنج‌گانه فروش برای فروش بیشتر، از فروش دست بکشید. در صورت که مردم متوجه شوند شما قصد دارید محصولی را به آن ها بفروشید، به سرعت گارد گرفته و واکنش منفی نشان می‌دهند؛ بنابراین تمرکزتان را برای کمک و مشاوره دادن به مشتریان، قرار دهید. برای سرعت بخشیدن به چرخه فروش، کمی آرامش به خرج دهیدادامه مطلب ...

  استفاده از اصول پنج‌گانه فروش

  برای فروش بیشتر، از فروش دست بکشید.

  در صورت که مردم متوجه شوند شما قصد دارید محصولی را به آن ها بفروشید، به سرعت گارد گرفته و واکنش منفی نشان می‌دهند؛ بنابراین تمرکزتان را برای کمک و مشاوره دادن به مشتریان، قرار دهید.

  برای سرعت بخشیدن به چرخه فروش، کمی آرامش به خرج دهید.

  هر چقدر شما تلاش کنید سریع‌تر به پایان فروش برسید، مشتری مقاومت بیشتری را نشان خواهد داد. فراموش نکنید که فروش یک فرآیند پلکانی است و باید مرحله به مرحله صورت گیرد. شما نباید در فروش هیجانی عمل کنید.

  برای آسان تر کردن تصمیم‌گیری، گزینه های کمتری را پیشنهاد دهید.

  فروشندگان حرفه‌ای ، کاهش دهندگان گزینه ها هستند. اگر شما گزینه های زیادی را به مشتری ارائه دهید، مشتری را مردد خواهید کرد و او خرید را به تعویق خواهد انداخت.

  برای منعقد کردن قرارداد های بزرگ، باید از کم شروع کنید.

  هیچ‌گاه تمام قابلیت های خودتان را یک باره به مشتریان ارائه ندهید. سعی کنید پلکانی شرایط را برای مشتری شرح دهید.

  برای سرعت بخشیدن به یادگیری، سریع شکست بخورید.

  اشتباه عضو اجتناب ناپذیر حیات انسان ها است. در حقیقت هیچ شکستی وجود ندارد. بیاموزید که شکست، فرصتی برای یادگیری است.

  کوچک کردن