یک سوال Latest سوالات

  1. مدت زمان مشخص و ثابتی وجود ندارد که ضمانت کند شما در آموزش زبان آلمانی کامیاب خواهید شد. قطعا شما یک روز از خواب بيدار نمي ‌شويد که پی ببرید می ‌توانید به زبان آلماني کاملا مسلط حرف بزنيد. این اتفاق تنها به اراده، تکرار و تمرین بستگی دارد. فراگیری یک زبان جدید به عوامل زیادی مثل تجربه قبلی و قرار گرادامه مطلب ...

    مدت زمان مشخص و ثابتی وجود ندارد که ضمانت کند شما در آموزش زبان آلمانی کامیاب خواهید شد. قطعا شما یک روز از خواب بيدار نمي ‌شويد که پی ببرید می ‌توانید به زبان آلماني کاملا مسلط حرف بزنيد. این اتفاق تنها به اراده، تکرار و تمرین بستگی دارد. فراگیری یک زبان جدید به عوامل زیادی مثل تجربه قبلی و قرار گرفتن در برابر زبان، صبر، تحمل و انگیزه بستگی دارد. پس مدت زمان یادگیری برای هر فرد امکان دارد تفاوت داشته باشد. اما اگر به طور روزانه برای یک دوره حداقل چهار تا هشت ماهه تلاش کنید، امکان دارد بتوانید از عهده یک مکالمه ساده روزانه مثل رفتن به یک کافه و غیره بر بیایید.
    بعضی از افراد بیش از دیگران تلاش می کنند و برای رسیدن به آن سطح به مدت زمان زیادی احتیاج دارند. اگر بخواهید به زبان آلمانی روان حرف بزنید، شاید چند سال طول خواهد کشید البته این کار با تمرین و پشتکار زودتر هم اتفاق میفتد.

    کوچک کردن