یک سوال Latest سوالات

 1. این یک بوئینگ Boeing Microlattice است Image Courtesy: Meet the world's lightest metal:Boeing's Microlattice Microlattice سبک ترین فلزی است که تاکنون توسط بوئینگ ساخته شده است. با دانسیته حداقل 0.99 میلی گرم فلز جدید که Microlattice ( ریزتورینه فلزی )نام دارد ، 100 برابر سبک از فوم و 99.9 درصد هوا اسادامه مطلب ...

  این یک بوئینگ Boeing Microlattice است

  بوئینگ Boeing Microlattice

  Image Courtesy: Meet the world’s lightest metal:Boeing’s Microlattice

  Microlattice سبک ترین فلزی است که تاکنون توسط بوئینگ ساخته شده است. با دانسیته حداقل ۰.۹۹ میلی گرم

  فلز جدید که Microlattice ( ریزتورینه فلزی )نام دارد ، ۱۰۰ برابر سبک از فوم و ۹۹.۹ درصد هوا است. [۱]

  با توجه به جرم هوای بینابینی ، چگالی واقعی سازه تقریباً ۲/۱ میلی گرم در سانتی متر مکعب (۲/۱ کیلوگرم در متر مکعب) است که تنها حدود ۱/۷۶ برابر چگالی هوا در ۲۵ درجه سانتیگراد است.

  این سازه از لوله های فلزی توخالی به هم پیوسته ساخته شده است که از نیکل با ضخامت حدود ۱۰۰ نانومتر ساخته شده است ، ۱۰۰۰ برابر کوچکتر از موی انسان.

  Microlattice ( ریزتورینه فلزی )

  با ۹۹.۹۹ درصد هوا ، آنقدر سبک است که در روی یک قاصدک می تواند قرار گیرد ، در حالی که ساختار آن بسیار قوی می باشد.

  دانشمندان برای ساختن میکرو شبکه ، فلز را با ساختار پلیمری ایجاد می کنند.

  این ساختار با تابش نور ماوراio بنفش (UV) از طریق فیلتر به پلیمر مایع ایجاد می شود. این روند تقریباً بلافاصله یک ساختار سه بعدی سخت شده را ایجاد می کند. مقاومت و سبکی بی سابقه آن را به فلزی بالقوه برای هواپیماها و وسایل نقلیه آینده تبدیل کرده است.

  در حقیقت ، Microlattice یک ساختار پلیمری سلول باز سه بعدی است و همان مفهوم ساختار استخوان های ماست.

  Microlattice یک ساختار پلیمری سلول باز سه بعدی

  منابع:

  [۱] Boeing demonstrates lightest metal ever

  کوچک کردن