یک سوال Latest سوالات

  1. دوست عزيز ما وسط كهكشان نيستيم كه يه گوشه اين كهكشانيم و تا مركز خيلي فاصله داريم ... اگر تو هواي تميز به آسمان نگاه كنيد ميتونيد كل كهكشان را ببينيد به صورت يك ابر بزرگ وسط آسمون هست ... با تلسكوپ ازشون عكس برداري ميكنن بعدش با توجه به رنگ و با استفاده از مثلثات به راحتي فاصله را تشخيص ميدن(البته چادامه مطلب ...

    دوست عزيز ما وسط كهكشان نيستيم كه يه گوشه اين كهكشانيم و تا مركز خيلي فاصله داريم … اگر تو هواي تميز به آسمان نگاه كنيد ميتونيد كل كهكشان را ببينيد به صورت يك ابر بزرگ وسط آسمون هست … با تلسكوپ ازشون عكس برداري ميكنن بعدش با توجه به رنگ و با استفاده از مثلثات به راحتي فاصله را تشخيص ميدن(البته چون تعداد زياده اين كار را كامپيوتر با استفاده از سي الي چهل عكس در زواياي مختلف انجام ميده)
    توي بخش help – contact us سايت nasa بپرسيد يا تو انجمنشون بپرسيد اين را به شما ميگن من يادم نيست كي ولي حدود دو سال پيش همين سوال شما براي منم پيش اومد ازشون پرسيدم به صورت ساده اين جواب را به من دادن (البته اون روش مثلثات در جنگ ها براي تخمين فاصله نيرو هاي دشمن هم استفاده ميشه كه خيلي سريع حدود فاصله را ميگه … تو سايت مدرسه ما روشش هست به سايت سمپاد بريد روشش را يكي از المپياد هاي نجوم گذاشته)

    کوچک کردن