یک سوال Latest سوالات

 1. قطعا خیلی چیز ها متفاوت بود و با کره زمینی جدید روبرو بودیم. من دلایلی که به ذهنم میرسد را اینجا به ترتیب شماره بیان می کنم. 1-  از نظر تنوع نژاد و جمعیتی برای کره زمین اتفاق خوبی نمی افتاد و این مساله در تاریخ نشان داده شده که جامعه های ایزوله تفاوت های زیادی ایجاد کردند. 2-  اگر تمام قاره های جهانادامه مطلب ...

  قطعا خیلی چیز ها متفاوت بود و با کره زمینی جدید روبرو بودیم. من دلایلی که به ذهنم میرسد را اینجا به ترتیب شماره بیان می کنم.

  1-  از نظر تنوع نژاد و جمعیتی برای کره زمین اتفاق خوبی نمی افتاد و این مساله در تاریخ نشان داده شده که جامعه های ایزوله تفاوت های زیادی ایجاد کردند.

  قاره های متصل جهان

  2-  اگر تمام قاره های جهان به صورت روز اول خود باقی می ماندند یا همان پانگه آ (کهن قاره)، جهان ما خیلی متفاوت تر از الان بود.اولا رشته کوه هایی نظیر آلپ، هیمالیا و … دیگر وجود نداشتند. زیرا بدون حرکت صفحات زمین دیگر کوه و رشته کوهی بوجود نمی آمد.

  3- کهن قاره به احتمال زیاد بیشتر آن توسط کویر پوشیده شده بود. به دلیل اینکه اولا کوه ها  و رشته کوه ها وجود نداشتند تا باعث نگداشتن ابر ها شوند و همچنین چون مساحت کهن قاره بسیار زیاد می شد ابر ها توانایی رسیدن به مناطق مرکزی را نداشتند.

  4- در شمال و جنوب کهن قاره درجه حرارت به مراتب کمتر از الان بود و ژن بلوند و پوست سفید به دلیل تابش بیشتر خورشید و شرایط دمایی و هوایی کمتر بودند و بیشتر سیاه پوست و متمایل به آن در مرکز کهن قاره زندگی می کردند.

  5- تفاوت های فرهنگی که امروزه در جهان هست خیلی کمتر می شد به خصوص فرهنگ هایی که به واسطه جدایی توسط اقیانوس ها و دریا ها تفاوت های زیادی با یکدیگر پیدا کرده اند.

  کهن قاره

  6- طوفان های امروزی به شکل شدید تری اتفاق می افتادند. به دلیل اینکه کهن قاره مسطح خواهد بود و هیچ مانعی جلوی حرکت طوفان ها را نمی گیرد انها فرصت بیشتری برای بقا و بزرگتر شدن پیدا می کنند و به صورت سهمگین تری ادامه پیدا می کردند.

  کوچک کردن