یک سوال Latest سوالات

  1. یکی از بهترین مراکز درمانی در تهران که ساکنان تهران و کرج نیز می توانند خیلی راحت به آن مراجعه کنند، طبق تجربه و گفته بیماران عزیز، کلینیک اچ پی وی برای بهترین جراح فیستول تحت نظر دکتر زارعی می باشد که بالای 90 درصد افراد از عمل خود رضایت کامل را داشته و تا کنون موردی که بازگشت بیماری اتفاق افتاده بادامه مطلب ...

    یکی از بهترین مراکز درمانی در تهران که ساکنان تهران و کرج نیز می توانند خیلی راحت به آن مراجعه کنند، طبق تجربه و گفته بیماران عزیز، کلینیک اچ پی وی برای بهترین جراح فیستول تحت نظر دکتر زارعی می باشد که بالای ۹۰ درصد افراد از عمل خود رضایت کامل را داشته و تا کنون موردی که بازگشت بیماری اتفاق افتاده باشد، وجود نداشته است.

     

    کوچک کردن