یک سوال Latest سوالات

  1. دریاچه Pontchartrain دریاچه ای در لوئیزیانا ، ایالات متحده است. یک سری دکل قدرت در آن وجود دارند و ارتفاع هر برج یکنواخت است. همین امر نشان می دهد که زمین کروی است. در مالمو ، سوئد یک ساختمان بلند به نام Turning Torso وجود دارد. هنگام مشاهده از دانمارک ، قسمت زیرین ساختمان به دلیل انحنای زمین قابل مادامه مطلب ...

    دریاچه Pontchartrain دریاچه ای در لوئیزیانا ، ایالات متحده است. یک سری دکل قدرت در آن وجود دارند و ارتفاع هر برج یکنواخت است. همین امر نشان می دهد که زمین کروی است.

    در مالمو ، سوئد یک ساختمان بلند به نام Turning Torso وجود دارد. هنگام مشاهده از دانمارک ، قسمت زیرین ساختمان به دلیل انحنای زمین قابل مشاهده نیست.

     

    کوچک کردن