یک سوال Latest سوالات

 1. ما انسان ها روزانه حدود هشت ساعت خواب نیاز داریم. فیل ها، نهنگ ها و دیگر حیوانات روش های کاملا متفاوت دارند. آنها زمان بسیار کمتری نیز برای خواب دارند. اینکه چرا؟ با هم ادامه دهیم: رکوردار کمترین خواب براساس یک تحقیق جدید، حد وسط خواب دو فیل ماده افریقایی دو ساعت بوده است. اما آنها چند روز اصلا خوابادامه مطلب ...

  ما انسان ها روزانه حدود هشت ساعت خواب نیاز داریم. فیل ها، نهنگ ها و دیگر حیوانات روش های کاملا متفاوت دارند. آنها زمان بسیار کمتری نیز برای خواب دارند. اینکه چرا؟ با هم ادامه دهیم:

  رکوردار کمترین خواب

  رکوردار کمترین خواب

  براساس یک تحقیق جدید، حد وسط خواب دو فیل ماده افریقایی دو ساعت بوده است. اما آنها چند روز اصلا خواب نکرده بودند. بنابرین این فیل ها کوتاه ترین خواب را در مقایسه با دیگر پستانداران دارند. محققان کم خوابی فیل ها را به غریزه محافظتی فیل ها ارتباط می دهند.

  چرت زدن زرافه ها

  چرت زدن زرافه ها

  زرافه ها مانند فیل ها تمام طول روز را در حالت به اصطلاح “چرت زدن” یا نیمه خواب سپری می کنند. این بخش عمده ای از چهار تا پنج ساعت خواب آنها را به خود اختصاص می دهد. اما زرافه ها فقط نیم ساعت خود را روی زمین می اندازند و به اصطلاح خواب عمیق می کنند.

  حیوان حرفه ای در خواب ایستاده

  خوابیدن اسب ها

  اسب ها نیز با حداکثر پنج ساعت خواب در روز شامل حیوانات کم خواب اند. اسب ها نیز روزانه چندین بار در حالت ایستاده می خوابند که به اصطلاح عامیانه در افغانستان به آن “خواب پینکی” می گویند. یک سیستم پیچیده در پاهای اسب ها تضمین می کند که آنها (اسب ها) مجبور نباشند در هنگامی که ایستاده اند، از عضلات خود استفاده کنند.

  خوابیدن دلفین ها

  خواب دلفین ها

  دلفین ها به سادگی در جریانی که خواب اند، نیمی از مغز شان را استراحت می دهند. در غیر این صورت آنها غرق خواهند شد. دلیل این است که دلفین ها باید هر پنج دقیقه بعد برای نفس کشیدن به سطح آب بیایند و باید متوجه باشند که آب وارد شش یا ریه های شان نشود. سپس از دو ساعت، نیمه دیگر مغز دلفین ها می خوابد.

   

  کوچک کردن