یک سوال Latest سوالات

  1. کنسول پلی استیشن 5 از نظر گرافیکی، فنی، رزولوشن، میزان فضای ذخیره سازی و قیمت با پی اس 4 متفاوت است و از شرایط بهتری در مقایسه با پی اس 4 برخوردار است. علاوه بر آن در کنسول پی اس 5 بازی های جدیدی مانند: HORIZON نیز ارائه داده شده است که یکی از بازی های کلیدی این کنسول محسوب می شود و با وجود ارائه ایادامه مطلب ...

    کنسول پلی استیشن ۵ از نظر گرافیکی، فنی، رزولوشن، میزان فضای ذخیره سازی و قیمت با پی اس ۴ متفاوت است و از شرایط بهتری در مقایسه با پی اس ۴ برخوردار است.

    علاوه بر آن در کنسول پی اس ۵ بازی های جدیدی مانند: HORIZON نیز ارائه داده شده است که یکی از بازی های کلیدی این کنسول محسوب می شود و با وجود ارائه این بازی ها در کنسول ۵ مقایسه بین کنسول پلی استیشن ۵  و ۴ بسیار سخت تر می شود.

    کوچک کردن