یک سوال Latest سوالات

 1. لیلا
  لیلا فوق لیسانس کامپیوتر دانشگاه شریف

  فیلم هایی با موضوع ساده و پایان قابل پیش بینی تماشا کنید شما باید فیلم هایی را تماشا کنید که دارای موضوعی نسبتاً واضح و پایان قابل پیش بینی هستند. از جمله این فیلم ها می توان به خانم شک، سرعت، تنها در خانه، ریچی ریچ و غیره اشاره کرد. ممکن است بگویید آنها قدیمی هستند. بله، آنها قدیمی هستند. به یاد داادامه مطلب ...

  فیلم هایی با موضوع ساده و پایان قابل پیش بینی تماشا کنید

  شما باید فیلم هایی را تماشا کنید که دارای موضوعی نسبتاً واضح و پایان قابل پیش بینی هستند. از جمله این فیلم ها می توان به خانم شک، سرعت، تنها در خانه، ریچی ریچ و غیره اشاره کرد. ممکن است بگویید آنها قدیمی هستند. بله، آنها قدیمی هستند. به یاد داشته باشید … هدف شما چیست؟ قصد دارید فیلم های جدید هالیوودی را مشاهده کنید یا می خواهید زبان انگلیسی خود را تقوتیت کنید تا به راحتی تمامی فیلم ها را مشاهده کنید. شما می توانید به راحتی و با صحبت با دیگر زبان آموزان چنین فیلم هایی را پیدا کرده و در اوقات فراغت مشاهده کنید.

  کوچک کردن
 1. سطح صفر تا سطح A1 که نیاز به 70 ساعت آموزش و تمرین دارد. سطح A1 تا سطح A2 که نیاز به 150 ساعت آموزش و تمرین دارد. سطح A2 تا سطح B1 که نیاز به 300 ساعت آموزش و تمرین دارد. سطح B1 تا B2 که نیاز به 200 ساعت آموزش و تمرین دارد. سطح B2 تا سطح C1 به 200 ساعت آموزش و تمرین نیاز دارد. و در نهایت سطح C1 تا Cادامه مطلب ...

  سطح صفر تا سطح A1 که نیاز به ۷۰ ساعت آموزش و تمرین دارد.
  سطح A1 تا سطح A2 که نیاز به ۱۵۰ ساعت آموزش و تمرین دارد.
  سطح A2 تا سطح B1 که نیاز به ۳۰۰ ساعت آموزش و تمرین دارد.
  سطح B1 تا B2 که نیاز به ۲۰۰ ساعت آموزش و تمرین دارد.
  سطح B2 تا سطح C1 به ۲۰۰ ساعت آموزش و تمرین نیاز دارد.
  و در نهایت سطح C1 تا C2 که به ۳۰۰ ساعت آموزش و تمرین نیاز دارد.

  آموزش زبان انگلیسی ملل

  کوچک کردن