یک سوال Latest سوالات

 1. رویا فوق لیسانس کامپیوتر نرم افزار
  این پاسخ ویرایش شده است.

  بعضی وقتها نیاز داریم بصورت منظم همه خطوط  برای مثال ۲ سانتی متر از یکدیگر فاصله داشته باشند .برای این کار بایستی از تغییر در کد های CSS بهره بگیریم و آن ها را تغییر داده و فاصله های مورد نظر خود برای نمونه ۲ سانتی متر را اعمال کنیم . برای تنظیم ارتفاع بین خطوط در وردپرس کد زیر را در استایل قالب خودادامه مطلب ...

  بعضی وقتها نیاز داریم بصورت منظم همه خطوط  برای مثال ۲ سانتی متر از یکدیگر فاصله داشته باشند .برای این کار بایستی از تغییر در کد های CSS بهره بگیریم و آن ها را تغییر داده و فاصله های مورد نظر خود برای نمونه ۲ سانتی متر را اعمال کنیم . برای تنظیم ارتفاع بین خطوط در وردپرس کد زیر را در استایل قالب خود قرار دهید: :

  body{ line-height: 18px; }

  برای جاستیفای کردن متن در وردپرس هم کد زیر را قرار دهید

  <p align="right">

   

  کوچک کردن