محمد

آهنگی که برای شما نوستالژی است و با اون خاطره دارید چی است؟

آهنگی که برای شما نوستالژی است و با اون خاطره دارید چی است؟

4 پاسخ

 1. یک از بهترین آهنگ هایی که من شنیدم و خیلی باهاش خاطرات خوب و نوستالژیک دارم آهنگ هم دم معین هستش که خیلی دوستش دارم اینجا لینک دانلودشو میزارم اگه کسی دوس داشت دانلود کنه. تکست و متن آهنگ معین همدم کنارم هستی و اما دلم تنگ میشه هر لحظه خودت می دونی عادت نیست فقط دوست داشتن محضه کنارم هستی و بازم بهوادامه مطلب ...

  یک از بهترین آهنگ هایی که من شنیدم و خیلی باهاش خاطرات خوب و نوستالژیک دارم آهنگ هم دم معین هستش که خیلی دوستش دارم اینجا لینک دانلودشو میزارم اگه کسی دوس داشت دانلود کنه.

  آهنگ هم دم معین

  تکست و متن آهنگ معین همدم

  کنارم هستی و اما دلم تنگ میشه هر لحظه

  خودت می دونی عادت نیست فقط دوست داشتن محضه

  کنارم هستی و بازم بهونه هامو میگیرم

  میگم وای ، چقدر سرده میام دستاتو میگیرم

  یه وقت تنها نری جایی که از تنهایی میمیرم

  از این جا تا دم در هم بری دلشوره میگیرم

  فقط تو فکر این عشقم تو فکر بودن با هم

  محاله پیش من باشی برم سرگرم کاری شم

  می دونم یه وقتایی دلت میگیره از کارم

  روزایی که حواسم نیست بگم خیلی دوستت دادم

  تو هم مثل منی انگار از این دلتنگی ها داری

  تو هم از بس منو می خوای یه جورایی خودآزاری

  یه جورایی خودآزاری

  ♫♫♫

  کنارم هستی و انگار همین نزدیکیاس دریا

  مگه موهاتو وا کردی که موجش اومده اینجا

  قشنگه رد پای عشق بیا بی چتر زیر برف

  اگه حال منو داری می فهمی یعنی چی این حرف

   

  لینک دانلود مستقیم آهنگ هم دم

  کوچک کردن
 2. من هم با آهنگ ستاره دنباله دار ابی خیلی خاطره دارم و برای شما در اینجا قرار میدم متن آهنگ رو هم اینجا قرار میدم تو آسمونِ زندگیم ستاره بوده بیشمار امّا شب های بیکسی یکی نمونده موندگار یکی نمونده از هزار ستاره های گمشده هر شب من هزار ، هزار امّا همیشگی تویی ستاره ی دنباله دار یکی نمونده از هزار ای آخادامه مطلب ...

  من هم با آهنگ ستاره دنباله دار ابی خیلی خاطره دارم و برای شما در اینجا قرار میدم

  دانلود آهنگ ستاره دنباله دار ابی

  متن آهنگ رو هم اینجا قرار میدم

  تو آسمونِ زندگیم ستاره بوده بیشمار
  امّا شب های بیکسی یکی نمونده موندگار یکی نمونده از هزار
  ستاره های گمشده هر شب من هزار ، هزار
  امّا همیشگی تویی ستاره ی دنباله دار یکی نمونده از هزار
  ای آخرین تنهاترین آواره ی عاشق
  هر شب عمرم همراه با من ستاره ی عاشق
  ستاره های گمشده هر شب من هزار ، هزار
  امّا همیشگی تویی ستاره ی دنباله دار یکی نمونده از هزار

  ای تو آشنای ناشناسم ای مرهم دست تو لباسم
  دیوار شبم شکسته از تو از ظلمت شب نمی هراسم
  انگار که زاده شده با من عشقی که من از تو می شناسم
  ای آخرین تنهاترین آواره ی عاشق
  هر شب عمرم همراه با من ستاره ی عاشق
  تو بودی و هستی هنوز سهم من از این روزگار
  با شب من فقط تویی ستاره ی دنباله دار با شب من فقط تویی

  دانلود آهنگ ستاره دنباله دار ابی

  کوچک کردن
 3. من با آهنگ نقاب سیاوش قمیشی خیلی خاطره دارم و هر دفعه منو یاد اون خاطره ها می اندازه لینک دانلود آهنگ رو براتون میزارم لذت ببرید اي ﺑـﺎزﻳـﮕﺮ! ﮔـﺮﻳـﻪ ﻧـﻜـﻦ، ﻣـﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﻮن ﻣـﺜﻞ ﻫـﻤﻴﻢ ‫ﺻﺒﺤﻬﺎ ﻛﻪ از ﺧﻮاب ﭘﺎ ﻣﻴﺸﻴﻢ ﻧﻘﺎب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻲزﻧﻴﻢ ﻳﻜﻲ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﻴـﺸﻪ و ﻳﻜﻲ ﻣﻴﺸﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﺑﺪوش ﻳﻜﻲ ﺗﺮاﻧﻪﺳﺎز ﻣﻴﺸﻪ ﻳﻜﻲ ﻣﻴﺸﻪ ﻏﺰل ﻓﺮوش ﻛﻬادامه مطلب ...

  من با آهنگ نقاب سیاوش قمیشی خیلی خاطره دارم و هر دفعه منو یاد اون خاطره ها می اندازه لینک دانلود آهنگ رو براتون میزارم لذت ببرید

  اي ﺑـﺎزﻳـﮕﺮ! ﮔـﺮﻳـﻪ ﻧـﻜـﻦ، ﻣـﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﻮن ﻣـﺜﻞ ﻫـﻤﻴﻢ

  ‫ﺻﺒﺤﻬﺎ ﻛﻪ از ﺧﻮاب ﭘﺎ ﻣﻴﺸﻴﻢ ﻧﻘﺎب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻲزﻧﻴﻢ

  ﻳﻜﻲ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﻴـﺸﻪ و ﻳﻜﻲ ﻣﻴﺸﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﺑﺪوش

  ﻳﻜﻲ ﺗﺮاﻧﻪﺳﺎز ﻣﻴﺸﻪ ﻳﻜﻲ ﻣﻴﺸﻪ ﻏﺰل ﻓﺮوش

  ﻛﻬﻨﻪ ﻧﻘﺎب زﻧﺪﮔﻲ ﺗﺎ ﺷﺐ رو ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﺳﺖ

  ‫ﮔﺮﻳﻪﻫﺎي ﭘـﺸﺖ ﻧﻘﺎب ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻲ ﺻﺪاﺳﺖ

  ‫ﻫﺮ ﻛﺴﻲ ﻫﺴﺘﻲ ﻳﻪ دﻓﻌﻪ ﻗـﺪ ﺑـﻜﺶ از ﭘﺸﺖ ﻧﻘﺎب

  ‫از رو ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺣﺮف ﻧـﺰن، رﻫﺎ ﺷﻮ از ﺣﻴﻠﻪي ﺧﻮاب

  ‫ﻧـﻘﺶ ﻳـﻚ درﻳـﭽـﻪ رو رو ﻣـﻴﻠـﻪ ﻗﻔﺲ ﺑﻜﺶ

  ‫ﺑﺮاي ﻳﻚ ﺑﺎر ﻛﻪ ﺷﺪه ﺟﺎي ﺧﻮدت ﻧﻔﺲ ﺑﻜﺶ

  ‫ﻛﺎﺷﻜﻲ ﻣﻴﺸﺪ ﺗﻮ زﻧﺪﮔﻲ، ﻣﺎ ﺧﻮدﻣﻮن ﺑﺎﺷﻴﻢ و ﺑﺲ

  ‫ﺗـﻨـﻬﺎ ﺑـﺮاي ﻳـﻚ ﻧـﮕـﺎه، ﺣـﺘﻲ ﺑـﺮاي ﻳـﻚ ﻧﻔﺲ

  ‫ﺗﺎ ﻛﻲ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺧﻮدِ ﻣﺎ ﻧﻘﺎبِ ﻣﺎ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻪ؟

  ‫ﺗﺎ ﻛﻲ ﺳﻜـﻮﺗـﻮ ر‪ج زدن ﻧﻘﺶﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻨﻪ؟

  ﻫﺮ ﻛﺴﻲ ﻫﺴﺘﻲ ﻳﻪ دﻓﻌﻪ ﻗـﺪ ﺑـﻜﺶ از ﭘﺸﺖ ﻧﻘﺎب

  ‫از رو ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺣﺮف ﻧـﺰن، رﻫﺎ ﺷﻮ از ﺣﻴﻠﻪي ﺧﻮاب

  ‫ﻧـﻘﺶ ﻳـﻚ درﻳـﭽـﻪ رو رو ﻣـﻴﻠـﻪ ﻗﻔﺲ ﺑﻜﺶ

  ‫ﺑﺮاي ﻳﻚ ﺑﺎر ﻛﻪ ﺷﺪه ﺟﺎي ﺧﻮدت ﻧﻔﺲ ﺑﻜﺶ

   

  دانلود آهنگ نقاب

  کوچک کردن
 4. من خیلی آهنگ سوغاتی هایده رو دوست دارم و پیشنهاد میکنم حتما تو راه شمال این آهنگ رو گوش بدید. این هم متنی که در سایت ویکی پدیا در مورد این آهنگ ثبت شده آهنگ سوغاتی هایده سوغاتی نام ترانه‌ای از هایده، خواننده ایرانی است که جزو ترانه‌های محبوب موسیقی پاپ ایرانی به‌شمار می‌رود که در سال ۱۳۵۵ در تهران سادامه مطلب ...

  من خیلی آهنگ سوغاتی هایده رو دوست دارم و پیشنهاد میکنم حتما تو راه شمال این آهنگ رو گوش بدید.

  این هم متنی که در سایت ویکی پدیا در مورد این آهنگ ثبت شده

  آهنگ سوغاتی هایده

  سوغاتی نام ترانه‌ای از هایده، خواننده ایرانی است که جزو ترانه‌های محبوب موسیقی پاپ ایرانی به‌شمار می‌رود که در سال ۱۳۵۵ در تهران ساخته شده‌است. این ترانه را اردلان سرفراز سروده است و تهیه‌کنندگی و تنظیم آن به ترتیب توسط محمد حیدری و ناصر چشم‌آذر انجام شده‌است. ناشر ترانه شرکت «آرگامان» است که پیش از انقلاب ۱۳۵۷ در ایران فعالیت داشت.

  به جز ضبط استودیویی، هایده این ترانه را در بسیاری از اجراهای زنده خود نیز خواند؛ یکی از این اجراها، اجرا در کنسرت نوروز ۱۳۶۵ در رویال آلبرت هال لندن با تنظیم و رهبری فرنوش بهزاد است.

  محمد حیدری در فیلم مستند سخن از هایده، ساخت این اثر را به ترانه «چراغ» با شعری از اردلان سرفراز و با صدای مهستی پیوند می‌دهد و می‌گوید که «سوغاتی» نیز قرار بود با صدای مهستی اجرا شود ولی به یاد ندارد که چگونه توسط هایده خوانده شد.

  آهنگ سوغاتی هایده

  دانلود آهنگ سوغاتی هایده

   

  کوچک کردن

لطفا ابتدا وارد شوید تا بتوانید پاسخ دهید.

پرسش‌های مرتبط