یک سوال Latest سوالات

golnar joodi
کاربر

آیا زگیل مقعد در خانه با روش های خانگی درمان میشود؟

لطفا ابتدا وارد شوید تا بتوانید پاسخ دهید.

پرسش‌های مرتبط