یک سوال Latest سوالات

امیر کریمی
کاربر

آیا می توانید کتاب هایی در زمینه تاریخ کامپیوتر معرفی کنید ؟

آیا می توانید کتاب هایی در زمینه تاریخ کامپیوتر معرفی کنید ؟

لطفا ابتدا وارد شوید تا بتوانید پاسخ دهید.

پرسش‌های مرتبط