1 پاسخ

  1. اولا عسل نسبت به آب 36 درصد چگالتر است. و ثانیا به دلیل ویسکوزیته یا گرانروی بالا و چسبندگی عسل، شنا کردن در آن عملا غیر ممکن است ولی با ملاحظه ی قوانین فیزیکی می توان روی عسل شناور ماند. اما از جهت دیگر، در نظر داشته باشید که با بالا رفتن دما تا 70 درجه عسل رقیقتر می شود ولی در این مایع داغ و این چادامه مطلب ...

    اولا عسل نسبت به آب 36 درصد چگالتر است. و ثانیا به دلیل ویسکوزیته یا گرانروی بالا و چسبندگی عسل، شنا کردن در آن عملا غیر ممکن است ولی با ملاحظه ی قوانین فیزیکی می توان روی عسل شناور ماند.

    اما از جهت دیگر، در نظر داشته باشید که با بالا رفتن دما تا 70 درجه عسل رقیقتر می شود ولی در این مایع داغ و این چسبندگی هم که نمی شود شنا کرد!

    نتیجتا با توجه به قوانین فیزیک و طبیعت، امکان شنا کردن در عسل میسر نیست مگر اینکه با قوانین تغییر یافته و شرایط متفاوتی بتوان این تجربه را انجام داد.

    کوچک کردن

لطفا ابتدا وارد شوید تا بتوانید پاسخ دهید.

پرسش‌های مرتبط