یک سوال Latest سوالات

golnar joodi
کاربر

ابسه مقعدی چند روز طول میکشد تا خوب شود؟

لطفا ابتدا وارد شوید تا بتوانید پاسخ دهید.

  1. معمولا از روز دوم به بعد زخم آبسه بیمار بسیار کوچک می شود و به سمت محو شدگی می رود. کلیه زخم ها بین 9 تا 15 روز به صورت معمولی و در افراد عادی با سرعت بهبودی متوسط درمان می گردند. از سایت بی نه

    معمولا از روز دوم به بعد زخم آبسه بیمار بسیار کوچک می شود و به سمت محو شدگی می رود.
    کلیه زخم ها بین ۹ تا ۱۵ روز به صورت معمولی و در افراد عادی با سرعت بهبودی متوسط درمان می گردند. از سایت بی نه

    کوچک کردن

پرسش‌های مرتبط