rapfa rap021

افزایش نرخ اقامت ترکیه با خرید ملک از ۲۵۰ هزار دلار به ۴۰۰ هزار دلار

آیا با افزایش نرخ اقامت ترکیه با خرید ملک از ۲۵۰ هزار دلار به ۴۰۰ هزار دلار, باز هم ترکیه ارزش سرمایه گذاری و خرید خانه را دارد؟

پرسش‌های مرتبط

لطفا ابتدا وارد شوید تا بتوانید پاسخ دهید.