یک سوال Latest سوالات

nazanin rezaei
کاربر

برای آب بندی استخر از چه چسبی استفاده می شود؟

برای آب بندی استخر از چه چسبی استفاده می شود؟

لطفا ابتدا وارد شوید تا بتوانید پاسخ دهید.

  1. من برای آب بندی استخر خونه مون از چسب بتن شورلول استفاده کردم و خیلی راضی بودم کلا برند خیلی خوب و با کیفیتی هست.

    من برای آب بندی استخر خونه مون از چسب بتن شورلول استفاده کردم و خیلی راضی بودم کلا برند خیلی خوب و با کیفیتی هست.

    کوچک کردن

پرسش‌های مرتبط