ali navi
کاربر

برای تهویه بیمارستان چه دستگاه هایی باید استفاده بشه؟

دستگاه هایی که برای تهویه مطبوع بیمارستان به کار برده می شوند، باید چه ویژگی هایی داشته باشند و مهم ترین اونها کدومه؟؟

پرسش‌های مرتبط

لطفا ابتدا وارد شوید تا بتوانید پاسخ دهید.