یک سوال Latest سوالات

golnar joodi
کاربر

برای پیشگیری از حالت تهوع در ماشین چه باید کرد؟

لطفا ابتدا وارد شوید تا بتوانید پاسخ دهید.

  1. بیماری حرکتی زمانی اتفاق می‌افتد که ارتباط بین آنچه چشم‌ها درک می‌کنند و حس حرکتی بدن قطع شود. معمولا در طول سفر اتفاق می افتد، به خصوص زمانی که با ماشین، قایق یا هواپیما سفر می کنید. زمانی که فردی بر کشتی سوار است، تکان های دریا پیام را به درستی به مغز منتقل نمی کند و حواس با بدن به درستی همگام نمیادامه مطلب ...

    بیماری حرکتی زمانی اتفاق می‌افتد که ارتباط بین آنچه چشم‌ها درک می‌کنند و حس حرکتی بدن قطع شود. معمولا در طول سفر اتفاق می افتد، به خصوص زمانی که با ماشین، قایق یا هواپیما سفر می کنید. زمانی که فردی بر کشتی سوار است، تکان های دریا پیام را به درستی به مغز منتقل نمی کند و حواس با بدن به درستی همگام نمی شود و  حالت تهوع یا استفراغ رخ میدهد. از سایت پرتو کلینیک

    کوچک کردن

پرسش‌های مرتبط