دکتر افشین رشید

برقِ هسته ای _ واکنش غنی سازی روی یک کیلو اُورانیوم ۲۳۵U انجام شود ؛ انرژی اِلکتریکی (برق) به دست آمده معادل چند (کیلو وات در ساعت) میباشد؟؟

پرسش‌های مرتبط

لطفا ابتدا وارد شوید تا بتوانید پاسخ دهید.

1 پاسخ

  1. به ازای واکنش غنی سازی روی یک کیلو  اُورانیوم۲۳۵Uانرژی معادل 106*20 kwh خواهد بود

    به ازای واکنش غنی سازی روی یک کیلو  اُورانیوم۲۳۵Uانرژی معادل ۱۰۶*۲۰ kwh خواهد بود

    کوچک کردن