یک سوال Latest سوالات

مینو

بزرگترین دوره در طول تاریخ بشری تا الان کدام دوره بوده؟

بزرگترین دوره در طول تاریخ بشری تا الان کدام دوره بوده؟

لطفا ابتدا وارد شوید تا بتوانید پاسخ دهید.

 1. صادقانه؟ همین الان. هیچ گاه در تاریخ بشر نقطه ای وجود نداشته است که درصد زیادی از جمعیت جهان در آسایش نسبی زندگی کنند. جایی که درصد کمی از مردم جهان از گرسنگی یا بی خانمانی رنج می بردند. اغلب اتفاق نیافتاده که اکثر جهان تحت نوعی از دموکراسی زندگی کنند و مردم در واقع در مورد اینکه چه کسانی در بیشتر جادامه مطلب ...

  صادقانه؟ همین الان. هیچ گاه در تاریخ بشر نقطه ای وجود نداشته است که درصد زیادی از جمعیت جهان در آسایش نسبی زندگی کنند. جایی که درصد کمی از مردم جهان از گرسنگی یا بی خانمانی رنج می بردند.

  بزرگترین دوره در طول تاریخ بشری

  اغلب اتفاق نیافتاده که اکثر جهان تحت نوعی از دموکراسی زندگی کنند و مردم در واقع در مورد اینکه چه کسانی در بیشتر جهان بر آنها حکومت می کرده حرف می زدند. که می توان گفت – قبلاً چنین درجه ای از آزادی رخ نداده است. مرگ و میر کودکان و درصد مرگ زنان در هنگام زایمان نیز هرگز به این میزان کم نبوده است. نرخ زاد و ولد در سطح جهان هرگز به این میزان پایین نبوده است. مردم تمرکز می کنند که چگونه در برخی از کشورهای جهان سوم “هنوز هم بالا” هستند ، اما هرگز پایین تر از حال حاضر نبوده اند.

  امید به زندگی؟

  خیلی بالا
  درصد افرادی که از نوعی آموزش برخوردارند؟

  به ارتفاع آسمان

  نرخ اگر سواد؟

  تقریباً جهانی با برخی استثنائات کوچک.

  ما می توانیم بر نابودی و غم و اندوه تمرکز کنیم ، و به هر حال باید این کار را انجام دهیم زیرا مقدار زیادی وجود دارد اما … در طرح کلی چیزها خیلی بد نیست. بشریت هرگز راحت تر نبوده و شایسته آن است که گفته شود.

  بزرگترین نقطه در تاریخ بشر کمابیش اکنون است. شاید دلیل آن این باشد که سیل های نزدیک به کتاب مقدس در حال حاضر بخش هایی از جهان را تحت تاثیر قرار داده اند و آتش سوزی های عظیم جنگل ها مناطق عظیمی را از بین برده است ، همانطور که امروز می بینیم … وقتی شما تا انتها بالا رفته اید ، فقط می توانید به سمت پایین بروید.

  کوچک کردن
 2. من فکر می کنم بزرگترین لحظه در تاریخ بشریت این بود که وقتی فهمیدیم که ما فرزندان ممتاز خدا نیستیم ، بلکه وجود ما تنها 50 میلیون سال است و زمین و جهان حدود 13.5 میلیارد سال است. تا زمان پدربزرگم اعتقاد بر این بود که 9 سیاره ، یک خورشید و چند ستاره وجود دارد و همچنین ما در سیاره ای شش هزار ساله زندگیادامه مطلب ...

  من فکر می کنم بزرگترین لحظه در تاریخ بشریت این بود که وقتی فهمیدیم که ما فرزندان ممتاز خدا نیستیم ، بلکه وجود ما تنها ۵۰ میلیون سال است و زمین و جهان حدود ۱۳.۵ میلیارد سال است.

  تا زمان پدربزرگم اعتقاد بر این بود که ۹ سیاره ، یک خورشید و چند ستاره وجود دارد و همچنین ما در سیاره ای شش هزار ساله زندگی می کردیم ، اما علم ثابت کرده است که زمین بسیار پیرتر است و مانند تریلیونها ستاره دیگر وجود دارد. کهکشان ها

  کوچک کردن
 3. این پاسخ ویرایش شده است.

  به نظرم دوره رنسانس طولانی ترین، تلخ ترین، بدترین دوره بوده.   کفش بلور

  به نظرم دوره رنسانس طولانی ترین، تلخ ترین، بدترین دوره بوده.

   

  کفش بلور

  کوچک کردن

پرسش‌های مرتبط