یک سوال Latest سوالات

test radis
کاربر

به نظر شما بهترین راه برای افزایش سهم بازار، پیدا کردن مشتریان جدید و افزایش بازارهای صادراتی چیست؟

به نظر شما بهترین راه برای افزایش سهم بازار، پیدا کردن مشتریان جدید و افزایش بازارهای صادراتی چیست؟

لطفا ابتدا وارد شوید تا بتوانید پاسخ دهید.

  1. جواب این سوال خیلی پیچیده است در حقیقت دستیابی به این اهداف یک هدف چند مرجلهای هست ولی قطعا حضور در نمایشگاه و  غرفه سازی در نمایشگاه یکی از رایج ترین ابزارهای بازاریابی و برندینگ است که تاثیر پر رنگی در افزایش تجارت و اگاهی از برند ایفا میکنند. شرکت در نمایشگاههای تخصصی و حضور در رویدادهای تجاری یکادامه مطلب ...

    جواب این سوال خیلی پیچیده است در حقیقت دستیابی به این اهداف یک هدف چند مرجلهای هست ولی قطعا حضور در نمایشگاه و  غرفه سازی در نمایشگاه یکی از رایج ترین ابزارهای بازاریابی و برندینگ است که تاثیر پر رنگی در افزایش تجارت و اگاهی از برند ایفا میکنند.
    شرکت در نمایشگاههای تخصصی و حضور در رویدادهای تجاری یکی از استراتژیهای بازاریابی جهت تحقق اهداف مالی و افزایش ظرفیت تجارت هست و شرکتها و بنگاه های اقتصادی با برنامه ریزی دقیق  جهت حضور در نمایشگاه از این قابلیت استفاده میکنند.

    منبع: آژانس خدمات نمایشگاهی

    کوچک کردن

پرسش‌های مرتبط