مجید
کاربر

تفاوت های ماشین حساب مهندسی با معمولی چه چیزهایی است؟

2 پاسخ

 1. خب شما با ماشین حساب های مهندسی می توانید معادلات و توابع پیشرفته را حل کنید و قابلیت هایی مثل ذخیره سازی و کشیدن نمودار و توابع در ماشین حساب های مهندسی است که همین قابلیت ها باعث شده که قیمت این ماشین حساب ها تا 5 -6 میلیون تومان هم برسه.

  خب شما با ماشین حساب های مهندسی می توانید معادلات و توابع پیشرفته را حل کنید و قابلیت هایی مثل ذخیره سازی و کشیدن نمودار و توابع در ماشین حساب های مهندسی است که همین قابلیت ها باعث شده که قیمت این ماشین حساب ها تا 5 -6 میلیون تومان هم برسه.

  کوچک کردن
 2. ماشین حساب دستی یا جیبی این نوع ماشین حساب ها در قالب های ساده و کوچک طراحی شده اند و به راحتی در هر محیطی قابلیت جا به جایی و حمل را دارد.یک نمایشگر بسیار کوچک بر روی آن تعبیه شده که محاسبات خود را بر روی آن مشاهده میکنید.برخی از ماشین حساب های دستی به صورت جیبی طراحی شده اند که عملیات محدودتری راادامه مطلب ...

  ماشین حساب دستی یا جیبی

  این نوع ماشین حساب ها در قالب های ساده و کوچک طراحی شده اند و به راحتی در هر محیطی قابلیت جا به جایی و حمل را دارد.یک نمایشگر بسیار کوچک بر روی آن تعبیه شده که محاسبات خود را بر روی آن مشاهده میکنید.برخی از ماشین حساب های دستی به صورت جیبی طراحی شده اند که عملیات محدودتری را میتوانید با آن انجام دهید.

  ماشین حساب دستی یا جیبی

  ماشین حساب مهندسی یا علمی

  این نوع ماشین حساب یکی از پیشرفته ترین دستگاه های محاسباتی محسوب میشود که از یک نمایشگر دو خطی برای ارائه محاسبات و خروجی طراحی مجهز شده است.با این دستگاه علاوه بر چها عمل اصلی محاسبات دیگر نظیر محاسبه اینورس اعداد، محاسبه فاکتوریل اعداد، تبدیل دکارتی به قطبی و بالعکس، محاسبه اعداد توان دار، جذر، لوگاریتم و نسبت های مثلثاتی انجام دهید.علاوه بر آن برای برنامه نویسی نیز پیشنهاد میشود.

  ماشین حساب گرافیکی

  این نوع ماشین حساب برای رسم نمودارها و عبارات و توابع طراحی شده است.بدون شک یک دستگاه ایده آل برای دانشجویان و دانش آموزان برای رسم نمودارها شامل نمودار و محاسبات متعدد خواهد بود. با ماشین حساب های گرافیکی یک تجربه خاص را در اندرویدفون خود تجربه کنید.

  قابلیت و امکانات استفاده از ماشین حساب گرافیکی

  قابلیت رسم نمودارهای قطبی

  انجام کسرهای پیچیده و ساده

  محاسبات ساده ی + ، – ، x ، / ، ÷

  انجام آسان محاسبات توان و لگاریتم

  انجام محاسبات تانژانت ، سینوس، کسینوس و …

  قابلیت بزرگنمایی نمودارها

  قابلیت و امکانات استفاده از ماشین حساب گرافیکی

   

  کوچک کردن

لطفا ابتدا وارد شوید تا بتوانید پاسخ دهید.

پرسش‌های مرتبط