یک سوال Latest سوالات

رویا

رنگ خون کدام حیوانات سبز رنگ است؟

لطفا ابتدا وارد شوید تا بتوانید پاسخ دهید.

 1. قرمزی خون ناشی از هموگلوبین است که اکسیژن را به دلیل تشکیل پیوند شیمیایی بین آهن و اکسیژن جذب می کند. اما تعداد کمی از موجودات دارای سولفموگلوبین در خون خود هستند. گوگرد از تشکیل پیوند بین آهن و اکسیژن جلوگیری می کند ، بنابراین باعث ایجاد خون سبز می شود. Sulfhemoglobinemia یک بیماری نادر است که بدنادامه مطلب ...

  قرمزی خون ناشی از هموگلوبین است که اکسیژن را به دلیل تشکیل پیوند شیمیایی بین آهن و اکسیژن جذب می کند.

  اما تعداد کمی از موجودات دارای سولفموگلوبین در خون خود هستند. گوگرد از تشکیل پیوند بین آهن و اکسیژن جلوگیری می کند ، بنابراین باعث ایجاد خون سبز می شود.

  Sulfhemoglobinemia یک بیماری نادر است که بدن انسان شروع به تولید خون سبز می کند.

  ملخ ها خون سبز دارند.

  ملخ ها خون سبز دارند

  تعداد کمی سوسک مانند سوسک Goilath خون سبز  نیز دارند.

  سوسک Goilath خون سبز

  تعداد کمی از خزندگان مانند مارمولک های اسکینک نیز دارای خون سبز هستند.

  مارمولک های اسکینک نیز دارای خون سبز

  خون انسان نیز در دریای عمیق سبز رنگ است. دلیلش این است که خون در عمق اقیانوس به دست نمی رسد.

  رنگ خون انسان سبز رنگ

  کوچک کردن
 2. باتون روژ - خون سبز یکی از غیر معمول ترین ویژگی ها در قلمرو حیوانات است ، اما مشخصه گروهی از مارمولک ها در گینه نو است. Prasinohaema نوعی مارمولک هستند با رنگ و پوست های سبز .

  باتون روژ – خون سبز یکی از غیر معمول ترین ویژگی ها در قلمرو حیوانات است ، اما مشخصه گروهی از مارمولک ها در گینه نو است. Prasinohaema نوعی مارمولک هستند با رنگ و پوست های سبز .

  مارمولک خون سبز

  کوچک کردن

پرسش‌های مرتبط