یک سوال Latest سوالات

میلاد

سوال یک قدم یک مفهوم بیماری اعتیاد چیست؟

سوال یک قدم یک مفهوم بیماری اعتیاد چیست؟

لطفا ابتدا وارد شوید تا بتوانید پاسخ دهید.

 1. مفهوم بیماری اعتیاد در قدم اول به این معنی است که اعتیاد یک بیماری مزمن و پیشرونده است که بر مغز و رفتار فرد تأثیر می‌گذارد. این بیماری با موارد زیر مشخص می‌شود: وسوسه: معتادان به طور مداوم تمایل به مصرف مواد مخدر یا انجام رفتارهای اعتیاد آور دارند. از دست دادن کنترل: معتادان قادر به کنترل مصرف موادادامه مطلب ...

  مفهوم بیماری اعتیاد در قدم اول به این معنی است که اعتیاد یک بیماری مزمن و پیشرونده است که بر مغز و رفتار فرد تأثیر می‌گذارد.

  این بیماری با موارد زیر مشخص می‌شود:

   • وسوسه: معتادان به طور مداوم تمایل به مصرف مواد مخدر یا انجام رفتارهای اعتیاد آور دارند.
   • از دست دادن کنترل: معتادان قادر به کنترل مصرف مواد مخدر یا انجام رفتارهای اعتیاد آور خود نیستند.
   • اجبار: معتادان حتی زمانی که می‌دانند مصرف مواد مخدر یا انجام رفتارهای اعتیاد آور به آنها آسیب می‌رساند، به این کار ادامه می‌دهند.
   • انکار: معتادان اغلب انکار می‌کنند که مشکلی دارند یا به دنبال کمک برای حل مشکل خود نیستند.

  برنامه معتادان گمنام (NA) اعتیاد را به عنوان یک بیماری تعریف می‌کند که شامل موارد زیر است:

   • ناتوانی: معتادان قادر به کنترل مصرف مواد مخدر یا انجام رفتارهای اعتیاد آور خود نیستند.
   • پیشرونده: اعتیاد یک بیماری پیشرونده است، به این معنی که اگر درمان نشود، بدتر می‌شود.
   • مرگبار: اعتیاد یک بیماری مرگبار است، به این معنی که می‌تواند منجر به مرگ شود.

  قدم اول در NA به این معنی است که فرد به این نتیجه می‌رسد که ناتوان است و به تنهایی قادر به کنترل اعتیاد خود نیست. این اولین قدم در مسیر بهبودی است.

  در اینجا چند سؤال برای کمک به فرد در درک مفهوم بیماری اعتیاد در قدم اول:

   • آیا در کنترل مصرف مواد مخدر یا انجام رفتارهای اعتیاد آور خود مشکل دارید؟
   • آیا زندگی شما به دلیل اعتیادتان تحت تأثیر قرار گرفته است؟
   • آیا به تنهایی قادر به ترک اعتیاد خود هستید؟

  اگر به این سؤالات پاسخ مثبت دادید، ممکن است به بیماری اعتیاد مبتلا باشید. اگر به دنبال کمک برای حل مشکل اعتیاد خود هستید، NA می‌تواند به شما کمک کند.

  کوچک کردن

پرسش‌های مرتبط