ahmad nabavi

قیمت آهن آلاتی همچون میلگرد و ورق با این ریزش های بورس چه تغییری می کنه؟ اصلا تاثیر داره؟

قیمت آهن آلاتی همچون میلگرد و ورق با این ریزش های بورس چه تغییری می کنه؟ اصلا تاثیر داره؟

لطفا ابتدا وارد شوید تا بتوانید پاسخ دهید.

پرسش‌های مرتبط