انتشارات اوراسیا

مشکلات پیش روی نویسنده در چاپ کتاب کدامند؟

اگر تاکنون برای چاپ کتاب اقدام نموده و بخاطر مشکلات این امر، از این کار منصرف شده اید، یا اینکه متحمل سختی برای چاپ کتابتان شده اید. دلایل و موانعی که با آنها روبرو بوده اید را عنوان کنید؟

پرسش‌های مرتبط

لطفا ابتدا وارد شوید تا بتوانید پاسخ دهید.

1 پاسخ

  1. به نظر پیدا کردن ناشری که حمایت کنه یا راهکاری برای فروش کتاب! از مهمترین مشکلات پیش رو نویسنده ها هست

    به نظر پیدا کردن ناشری که حمایت کنه یا راهکاری برای فروش کتاب! از مهمترین مشکلات پیش رو نویسنده ها هست

    کوچک کردن