یک سوال Latest سوالات

Maryam Shahpari
کاربر

مشکل در ویرایش پروفایل کاربری

با سلام
چرا هنگام ویرایش پروفایل کاربری در سایت “یک سوال ” خطای نا صحیح بودن شماره موبایل داده می شود؟ با هر فرمتی هم که وارد میکن همین خطا داده میشه؟

لطفا ابتدا وارد شوید تا بتوانید پاسخ دهید.

پرسش‌های مرتبط