دکتر افشین رشید

میزان استفاده شما از انرژی الکتریکی (برق خورشیدی) یا فتوولتائیک در چه مقدار مصرف میباشد؟؟ آیا تا به حال تجربه استفاده از انرژی الکتریکی تولید شده به وسیله نور خورشید را داشته اید؟؟

اگر تجربه استفاده بهینه از انرژی الکتریکی تولید شده به وسیله نور خورشید را دارید لطفاً بیان بفرمایید. (با تشکر)

1 پاسخ

  1. یکی از مزایای بزرگ پنل های خورشیدی این است که آنها می توانند در هر جایی از کره زمین و در هر شرایط آب و هوایی کار کنند. پنل های خورشیدی قادر هستند در شرایط برفی، بارانی، بارش تگرگ و یا حتی طوفانی برق تولید کنند؛ چون کافی است تنها مقداری از نور خورشید به این پنل ها برخورد نماید.

    یکی از مزایای بزرگ پنل های خورشیدی این است که آنها می توانند در هر جایی از کره زمین و در هر شرایط آب و هوایی کار کنند. پنل های خورشیدی قادر هستند در شرایط برفی، بارانی، بارش تگرگ و یا حتی طوفانی برق تولید کنند؛ چون کافی است تنها مقداری از نور خورشید به این پنل ها برخورد نماید.

    کوچک کردن

لطفا ابتدا وارد شوید تا بتوانید پاسخ دهید.

پرسش‌های مرتبط