دکتر افشین رشید

پیشرفت فناوری صنایع برق در یک دهه آینده را چگونه ارزیابی میکنید؟

از نظر شما آیا پیشرفت چشمگیری در فناوری صنایع برق مانند برق خورشیدی اتفاق می افتد؟

پرسش‌های مرتبط

لطفا ابتدا وارد شوید تا بتوانید پاسخ دهید.

1 پاسخ

  1. پیشرفت چشمگیری در فناوری صنایع برق مانند (نیروگاه هیبریدی خورشیدی) اتفاق می افتد

    پیشرفت چشمگیری در فناوری صنایع برق مانند (نیروگاه هیبریدی خورشیدی) اتفاق می افتد

    کوچک کردن