یک سوال Latest سوالات

لطفا ابتدا وارد شوید تا بتوانید پاسخ دهید.

 1. برای فهمیدن اینکه در ایمو بلاک شده‌اید، می‌توانید از چند راه استفاده کنید: تیک‌های پیام‌های شما: اگر پیام‌هایی که برای شخص مورد نظر ارسال می‌کنید، تیک آبی دریافت نکنند، به این معنی است که کاربر پیام‌های شما را دریافت نکرده است. این می‌تواند نشانه‌ای از این باشد که کاربر شما را بلاک کرده است. وضعیت آادامه مطلب ...

  برای فهمیدن اینکه در ایمو بلاک شده‌اید، می‌توانید از چند راه استفاده کنید:

   • تیک‌های پیام‌های شما: اگر پیام‌هایی که برای شخص مورد نظر ارسال می‌کنید، تیک آبی دریافت نکنند، به این معنی است که کاربر پیام‌های شما را دریافت نکرده است. این می‌تواند نشانه‌ای از این باشد که کاربر شما را بلاک کرده است.
   • وضعیت آنلاین کاربر: اگر کاربری که شما را بلاک کرده است، آنلاین باشد، وضعیت آنلاین او برای شما نمایش داده نمی‌شود.
   • پروفایل کاربر: اگر نام کاربری یا عکس نمایه کاربری که شما را بلاک کرده است، برای شما نمایش داده نشود، به این معنی است که شما از لیست مخاطبین آن کاربر حذف شده‌اید.

  برای اطمینان از اینکه شما در ایمو بلاک شده‌اید، می‌توانید از مراحل زیر استفاده کنید:

   1. به لیست مخاطبین خود در ایمو بروید.
   1. نام کاربری شخصی که فکر می‌کنید شما را بلاک کرده است را جستجو کنید.
   1. اگر نام کاربری یا عکس نمایه کاربر برای شما نمایش داده نشد، به این معنی است که شما از لیست مخاطبین آن کاربر حذف شده‌اید.
   1. برای اطمینان بیشتر، می‌توانید پیامی برای آن کاربر ارسال کنید. اگر پیام شما تیک آبی دریافت نکرد، به این معنی است که کاربر شما را بلاک کرده است.

  اگر متوجه شدید که در ایمو بلاک شده‌اید، می‌توانید از طریق تنظیمات ایمو، کاربر مورد نظر را آنبلاک کنید. برای این کار، مراحل زیر را دنبال کنید:

   1. به تنظیمات ایمو بروید.
   1. روی «Privacy» ضربه بزنید.
   1. روی «Blocked Contacts» ضربه بزنید.
   1. نام کاربری شخصی که می‌خواهید آنبلاک کنید را جستجو کنید.
   1. روی نام کاربری ضربه بزنید.
   1. روی «Unblock» ضربه بزنید.

  پس از آنبلاک کردن کاربر، می‌توانید مجدداً برای او پیام ارسال کنید.

  کوچک کردن
 2. برای فهمیدن اینکه در ایمو بلاک شده‌اید، می‌توانید از چند راه استفاده کنید: تیک‌های پیام‌های شما: اگر پیام‌هایی که برای شخص مورد نظر ارسال می‌کنید، تیک آبی دریافت نکنند، به این معنی است که کاربر پیام‌های شما را دریافت نکرده است. این می‌تواند نشانه‌ای از این باشد که کاربر شما را بلاک کرده است. وضعیت آادامه مطلب ...

  برای فهمیدن اینکه در ایمو بلاک شده‌اید، می‌توانید از چند راه استفاده کنید:

   • تیک‌های پیام‌های شما: اگر پیام‌هایی که برای شخص مورد نظر ارسال می‌کنید، تیک آبی دریافت نکنند، به این معنی است که کاربر پیام‌های شما را دریافت نکرده است. این می‌تواند نشانه‌ای از این باشد که کاربر شما را بلاک کرده است.
   • وضعیت آنلاین کاربر: اگر کاربری که شما را بلاک کرده است، آنلاین باشد، وضعیت آنلاین او برای شما نمایش داده نمی‌شود.
   • پروفایل کاربر: اگر نام کاربری یا عکس نمایه کاربری که شما را بلاک کرده است، برای شما نمایش داده نشود، به این معنی است که شما از لیست مخاطبین آن کاربر حذف شده‌اید.

  برای اطمینان از اینکه شما در ایمو بلاک شده‌اید، می‌توانید از مراحل زیر استفاده کنید:

   1. به لیست مخاطبین خود در ایمو بروید.
   1. نام کاربری شخصی که فکر می‌کنید شما را بلاک کرده است را جستجو کنید.
   1. اگر نام کاربری یا عکس نمایه کاربر برای شما نمایش داده نشد، به این معنی است که شما از لیست مخاطبین آن کاربر حذف شده‌اید.
   1. برای اطمینان بیشتر، می‌توانید پیامی برای آن کاربر ارسال کنید. اگر پیام شما تیک آبی دریافت نکرد، به این معنی است که کاربر شما را بلاک کرده است.

  اگر متوجه شدید که در ایمو بلاک شده‌اید، می‌توانید از طریق تنظیمات ایمو، کاربر مورد نظر را آنبلاک کنید. برای این کار، مراحل زیر را دنبال کنید:

   1. به تنظیمات ایمو بروید.
   1. روی «Privacy» ضربه بزنید.
   1. روی «Blocked Contacts» ضربه بزنید.
   1. نام کاربری شخصی که می‌خواهید آنبلاک کنید را جستجو کنید.
   1. روی نام کاربری ضربه بزنید.
   1. روی «Unblock» ضربه بزنید.

  پس از آنبلاک کردن کاربر، می‌توانید مجدداً برای او پیام ارسال کنید.

  در اینجا چند نکته اضافی برای تشخیص اینکه در ایمو بلاک شده‌اید آورده شده است:

   • اگر نام کاربری شخصی که فکر می‌کنید شما را بلاک کرده است، به طور ناگهانی در لیست مخاطبین شما ناپدید شد، این می‌تواند نشانه‌ای از این باشد که شما از لیست مخاطبین آن کاربر حذف شده‌اید.
   • اگر پیام‌هایی که برای شخص مورد نظر ارسال می‌کنید، فوراً حذف می‌شوند، این می‌تواند نشانه‌ای از این باشد که کاربر شما را بلاک کرده است.
   • اگر وقتی برای شخص مورد نظر تماس می‌گیرید، تماس شما فوراً قطع می‌شود، این می‌تواند نشانه‌ای از این باشد که کاربر شما را بلاک کرده است.

  البته، این نشانه‌ها قطعی نیستند و ممکن است دلایل دیگری نیز برای آنها وجود داشته باشد. با این حال، اگر چند مورد از این نشانه‌ها را مشاهده کردید، احتمال اینکه شما در ایمو بلاک شده باشید، زیاد است.

  کوچک کردن

پرسش‌های مرتبط