یک سوال Latest سوالات

Molud Hajipour
کاربر

کسی آموزش زبان ترکی استانبولی مکتب خونه رو دیده؟

لطفا ابتدا وارد شوید تا بتوانید پاسخ دهید.

پرسش‌های مرتبط