1 پاسخ

  1. این پاسخ ویرایش شده است.

    به طور کلی سقف رابیتس هم سفته و سنگین ولی پر هزینه اما سقف کناف علاوه بر اینکه محکم هست کم هزینه و انعطاف پذیری بیشتر تو اجرا نسبت به رابیتس داره بنابراین توصیه میکنیم که حتما تو اجرا سقفتون از کناف استفاده کنید. اگر کناف کار معتبر هم خواستید دریم هاوس گزینه خوبی هست.

    به طور کلی سقف رابیتس هم سفته و سنگین ولی پر هزینه

    اما سقف کناف علاوه بر اینکه محکم هست کم هزینه و انعطاف پذیری بیشتر تو اجرا نسبت به رابیتس داره بنابراین توصیه میکنیم که حتما تو اجرا سقفتون از کناف استفاده کنید. اگر کناف کار معتبر هم خواستید دریم هاوس گزینه خوبی هست.

    کوچک کردن

لطفا ابتدا وارد شوید تا بتوانید پاسخ دهید.

پرسش‌های مرتبط