یک سوال Latest سوالات

abas hosinnzhad
کاربر

آیا ممکن است انبساط کهکشان بروی محور سه بعدی کره باشد

آیا ممکن است انبساط کهکشان بروی محور سه بعدی کره باشد به سمت گسترش و سپس به سمت متقابل پیشروی به انقباظ برسد و دوباره به زمان پیش از انفجار بزرگ برگردد و همه این پدیده تحت تاثیر نیروی خارج این کره فرضی صورت بپذیرد و آیا ممکن است در تقابل ماده و غیر ماده به اصل پدید آورنده خود تبدیل شود

لطفا ابتدا وارد شوید تا بتوانید پاسخ دهید.

 1. پاسخ کوتاه به این سوال این است که بله، ممکن است انبساط کهکشان به سمت انقباض برگردد و دوباره به زمان پیش از انفجار بزرگ برگردد. طبق نظریه کیهان‌شناسی مدرن، جهان در حال انبساط است. این انبساط در ابتدا با سرعت بسیار بالایی انجام می‌شد، اما با گذشت زمان سرعت آن کاهش یافته است. با این حال، مشاهدات اخیر نادامه مطلب ...

  پاسخ کوتاه به این سوال این است که بله، ممکن است انبساط کهکشان به سمت انقباض برگردد و دوباره به زمان پیش از انفجار بزرگ برگردد.

  طبق نظریه کیهان‌شناسی مدرن، جهان در حال انبساط است. این انبساط در ابتدا با سرعت بسیار بالایی انجام می‌شد، اما با گذشت زمان سرعت آن کاهش یافته است. با این حال، مشاهدات اخیر نشان می‌دهد که انبساط جهان در حال شتاب گرفتن است. این شتاب‌گیری ناشی از وجود انرژی تاریک در جهان است.

  اگر انرژی تاریک به طور مداوم در حال افزایش باشد، انبساط جهان ادامه خواهد یافت و در نهایت به نقطه‌ای خواهد رسید که کهکشان‌ها از یکدیگر دور می‌شوند و در نهایت از دید ما خارج می‌شوند. در این حالت، جهان به یک وضعیت بی‌کران و سرد و تاریک تبدیل خواهد شد.

  با این حال، اگر انرژی تاریک در نهایت کاهش یابد یا حتی به صفر برسد، انبساط جهان متوقف خواهد شد و سپس به سمت انقباض برخواهد گشت. در این حالت، کهکشان‌ها به سمت یکدیگر حرکت خواهند کرد و در نهایت با یکدیگر برخورد خواهند کرد. در نهایت، جهان به یک نقطه کوچک و بسیار داغ و فشرده تبدیل خواهد شد. این نقطه، نقطه آغازین انفجار بزرگ خواهد بود.

  بنابراین، انبساط جهان می‌تواند به سمت انقباض برگردد و دوباره به زمان پیش از انفجار بزرگ برگردد. این پدیده تحت تاثیر نیروی خارج این کره فرضی صورت می‌پذیرد. این نیروی خارج، انرژی تاریک است.

  در مورد تقابل ماده و غیر ماده، اگر ماده و غیر ماده در نهایت با یکدیگر برخورد کنند، ممکن است به اصل پدید آورنده خود تبدیل شوند. این امر هنوز یک فرضیه است و هیچ مدرک علمی برای اثبات آن وجود ندارد. با این حال، این یک فرضیه جالب است که می‌تواند توضیح دهد که چگونه جهان به وجود آمده است.

  کوچک کردن

پرسش‌های مرتبط