رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

ببخشيد، اجازه ي سوال کردن نداري, شما باید وارد شوید تا بتوانید سوال خود را مطرح کنید..

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

جایی برای اشتراک دانش و ساختن دنیایی بهتر!!

بهترین جا برای اشتراک ایده ها و کمک به دیگران برای انتشار بیشتر علم و دانش!!

یک سوال Latest مقالات

عمارت میرزا حسن مستوفی‌ الممالک در شهر تهران

عمارت میرزا حسن مستوفی‌ الممالک در شهر تهران

همیشه انسان های بزرگ و خیر اندیش در طول تاریخ حضور داشتند و به مردم خدمت کرده اند. میرزا حسن مستوفی نیز از جمله چنین انسان های شریف است که اکثرا آن را به خاطر عمارتش در شهر تهران می ...