رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

ببخشيد، اجازه ي سوال کردن نداري, شما باید وارد شوید تا بتوانید سوال خود را مطرح کنید..

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

جایی برای اشتراک دانش و ساختن دنیایی بهتر!!

بهترین جا برای اشتراک ایده ها و کمک به دیگران برای انتشار بیشتر علم و دانش!!

یک سوال Latest مقالات

آموزش نحوه تعویض فیلتر پکیج

آموزش نحوه تعویض فیلتر پکیج

حتما در حین نصب پکیج یا سرویس کردن و رسوب زدایی از آن به شما پیشنهاد می شود که از فیلتر و سخت گیر استفاده کنید. دلیل این امر هم افزوده شدن بر عمر مفید دستگاه و کاهش هزینه ها ...