رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

جایی برای اشتراک دانش و ساختن دنیایی بهتر!!

بهترین جا برای اشتراک ایده ها و کمک به دیگران برای انتشار بیشتر علم و دانش!!

aalan

یک سوال Latest Articles

اگر مستاجر ادعای مالکیت داشته باشد، تکلیف چیست؟

اگر مستاجر ادعای مالکیت داشته باشد، تکلیف چیست؟

در لغت فردی که صاحب عین یا منفعتی باشد را مالکیت می‌نامند. مالکیت در حقوق نیز یک مفهوم اعتباری است و به رابطه‌ی بین شخص مالک و اموال منقول و غیرمنقول اشاره دارد. قانون‌گذار مواردی همچون ارث، اخذ به شفعه، ...