رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

ببخشيد، اجازه ي سوال کردن نداري, شما باید وارد شوید تا بتوانید سوال خود را مطرح کنید..

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

جایی برای اشتراک دانش و ساختن دنیایی بهتر!!

بهترین جا برای اشتراک ایده ها و کمک به دیگران برای انتشار بیشتر علم و دانش!!

یک سوال Latest مقالات

ازدواج به خاطر فرار از تنهایی درست است یا خیر؟

ازدواج به خاطر فرار از تنهایی درست است یا خیر؟

 ازدواج به خاطر فرار از تنهایی ازدواج به خاطر فرار از تنهایی در بسياري از اشخاص جزء دلیل اصلی ازدواج است. برای ازدواج کردن باید علل درست و قانع کننده ای داشت، یعنی زوجیت، شریک پیدا کردن، رشد و تکامل فردی ...