رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

جایی برای اشتراک دانش و ساختن دنیایی بهتر!!

بهترین جا برای اشتراک ایده ها و کمک به دیگران برای انتشار بیشتر علم و دانش!!

یک سوال Latest Articles

درباره اسباب بازی طوطی سانان چه می دانید؟

درباره اسباب بازی طوطی سانان چه می دانید؟

زندگی در اسارت برای طوطی ها کاملا متفاوت با زندگی آنها در محیط طبیعی است ، از مهمترین این تفاوت ها نبود و یا کمبود وسایل کافی برای اشتغال و سرگرمی طوطی ها می باشد که عدم توجه به این ...