رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

ببخشيد، اجازه ي سوال کردن نداري, شما باید وارد شوید تا بتوانید سوال خود را مطرح کنید..

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

جایی برای اشتراک دانش و ساختن دنیایی بهتر!!

بهترین جا برای اشتراک ایده ها و کمک به دیگران برای انتشار بیشتر علم و دانش!!

aalan

یک سوال Latest مقالات

بهترین راه حل برای درمان و مدیریت اضطراب چیست؟

بهترین راه حل برای درمان و مدیریت اضطراب چیست؟

اختلالات اضطرابی می تواند بر توانایی فرد برای کار، مطالعه و شرکت در فعالیت های اجتماعی تأثیر بگذارد.  در مجوعه رهیاب مشاور بهبودی با درمان مناسب امکان پذیر است. انواع مختلفی از اختلالات اضطرابی وجود دارد. که شامل: اختلال هراس، ...