رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

ببخشيد، اجازه ي سوال کردن نداري, شما باید وارد شوید تا بتوانید سوال خود را مطرح کنید..

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

جایی برای اشتراک دانش و ساختن دنیایی بهتر!!

بهترین جا برای اشتراک ایده ها و کمک به دیگران برای انتشار بیشتر علم و دانش!!

یک سوال Latest مقالات

اولین تراکتورهای جهان

اولین تراکتورهای جهان

تاریخچه تراکتور از اواخر دهه ۱۸۸۰ آغاز شد، زمانی که موتورهای بنزینی جایگزین بخار را فراهم کردند که تقریباً ۱۰۰ سال انقلاب کشاورزی قدرت رانده بود.بریتانیا رهبر جهان در توسعه قدرت بخار کشاورزی بود و اولین رکورد بخار کار بر ...