رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

ببخشيد، اجازه ي سوال کردن نداري, شما باید وارد شوید تا بتوانید سوال خود را مطرح کنید..

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

جایی برای اشتراک دانش و ساختن دنیایی بهتر!!

بهترین جا برای اشتراک ایده ها و کمک به دیگران برای انتشار بیشتر علم و دانش!!

یک سوال Latest مقالات

راه حل افزایش کیفیت بنزین در خودرو

راه حل افزایش کیفیت بنزین در خودرو

از آنجایی که کیفیت بنزین در کشور ها با حد مطلوب و کیفیت مناسب فاصله ی زیادی دارد، برای جبران این کیفیت پایین باید از مکمل اکتان افزا همراه با بنزین  استفاده کرد. اگر از بنزین معمولی استفاده می کنید، ...