رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

ببخشيد، اجازه ي سوال کردن نداري, شما باید وارد شوید تا بتوانید سوال خود را مطرح کنید..

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

جایی برای اشتراک دانش و ساختن دنیایی بهتر!!

بهترین جا برای اشتراک ایده ها و کمک به دیگران برای انتشار بیشتر علم و دانش!!

aalan

یک سوال Latest مقالات

با باتری سکه ای بیشتر آشنا شوید

با باتری سکه ای بیشتر آشنا شوید

باتری سکه ای یک باتری استاندارد با یک مورد فلزی تشکیل بخش پایین تر از ترمینال مثبت و یک درب عایق از ترمینال منفی در انتهای دیگر باتری است. باتری های قرص برای دستگاه های الکترونیکی مانند کنترل از راه ...