رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

ببخشيد، اجازه ي سوال کردن نداري, شما باید وارد شوید تا بتوانید سوال خود را مطرح کنید..

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

جایی برای اشتراک دانش و ساختن دنیایی بهتر!!

بهترین جا برای اشتراک ایده ها و کمک به دیگران برای انتشار بیشتر علم و دانش!!

یک سوال Latest مقالات

آیا میتوان پالت های پلاستیکی را بازیافت کرد؟

آیا میتوان پالت های پلاستیکی را بازیافت کرد؟

زمانی که پالت های پلاستیکی بعد از گذشت سالها بنا به دلایل مختلف کارایی خود را از دست میدهند یا فرسایش پیدا می کنند، صفحات دیگر قابل استفاده نمی باشند. بنابراین بهترین راه برای استفاده مجدد از آنها بازیافت پالت ...