رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

ببخشيد، اجازه ي سوال کردن نداري, شما باید وارد شوید تا بتوانید سوال خود را مطرح کنید..

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

جایی برای اشتراک دانش و ساختن دنیایی بهتر!!

بهترین جا برای اشتراک ایده ها و کمک به دیگران برای انتشار بیشتر علم و دانش!!

یک سوال Latest مقالات

تغییر ساعت رسمی کشورها راهی برای صرفه جویی در انرژی

تغییر ساعت رسمی کشورها راهی برای صرفه جویی در انرژی

دلیل اصلی تغییر ساعت رسمی کشورها، بهره مندی از زمان و صرفه جویی در مصرف انرژی است. همانطور که می دانید در موقعیت های جغرافیایی مختلف، تغییر ساعت تابستانی (DTS) انجام می شود. به این ترتیب که در اوایل بهار ...