رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

ببخشيد، اجازه ي سوال کردن نداري, شما باید وارد شوید تا بتوانید سوال خود را مطرح کنید..

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

جایی برای اشتراک دانش و ساختن دنیایی بهتر!!

بهترین جا برای اشتراک ایده ها و کمک به دیگران برای انتشار بیشتر علم و دانش!!

یک سوال Latest مقالات

بزرگترین اشتباه تاریخ که یک ملت را نابود کرد!!

چگونه یک جوان ۲۰ ساله میتواند نقشه های فیلیپ را دنبال کند؟ فیلیپ=پدر اسکندر مقدونی این جمله ای بود که وقتی نماینده ایران در آتن در مورد تغیانگری اسکندر به داریوش سوم پیغام داد در جواب او گفت. این سهل ...

روزنوشت/میراث مهم سلسله هخامنشی/ابوالقاسم کریمی

** مدت ها به این فکر میکردم(واقعا) چه دلایلی وجود دارد که هنوز بعد از حداقل ۲ هزار سال سلسله هخامنشیان را نه تنها ایرانیان بلکه بسیاری از مردم جوامع مختلف به نیکی یاد میکنند ** مدتی به تحقیق پرداختم ...