رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

ببخشيد، اجازه ي سوال کردن نداري, شما باید وارد شوید تا بتوانید سوال خود را مطرح کنید..

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

جایی برای اشتراک دانش و ساختن دنیایی بهتر!!

بهترین جا برای اشتراک ایده ها و کمک به دیگران برای انتشار بیشتر علم و دانش!!

یک سوال Latest مقالات

ویزای همراه آلمان، ویزای پیوست خانواده و همسر شرایط کامل

ویزای همراه آلمان، ویزای پیوست خانواده و همسر شرایط کامل

آلمان یکی از قطب‌های صنعتی و تجاری اروپا است که به دلیل صنعت پیشرفته و اقتصاد قوی، فرصت‌های شغلی بسیاری را برای افراد ماهر و مشتاق فراهم می‌کند. از این رو افراد بسیاری خواستار مهاجرت به آلمان هستند. بسیاری از ...