رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

ببخشيد، اجازه ي سوال کردن نداري, شما باید وارد شوید تا بتوانید سوال خود را مطرح کنید..

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

جایی برای اشتراک دانش و ساختن دنیایی بهتر!!

بهترین جا برای اشتراک ایده ها و کمک به دیگران برای انتشار بیشتر علم و دانش!!

aalan

یک سوال Latest مقالات

انواع تراکتور و کاربرد آنها

انواع تراکتور و کاربرد آنها

تراکتور چیست؟ کاربرد آنها چیست؟ تراکتور وسیله نقلیه ای است که نیرو و کشش را برای ادوات کشاورزی مکانیزه فراهم می کند. تراکتورها برای اهداف مختلفی از جمله خاک ورزی، چمن زنی، کشیدن واگن ها و گاری ها، نیرو دادن ...